Mahmut MAKAL Mahmut MAKAL, 89
Metin AKPINAR Metin AKPINAR, 78
Ulvi ARI Ulvi ARI, 58
Fikret OTYAM Fikret OTYAM, (1926-2015)
2015 - 2019 © hatirlatalimdedik.com | bilgi@hatirlatalimdedik.com