Nureddin İbrahim KONYAR


Nureddin İbrahim KONYAR

Asker

Google'da Bak


DOĞUM TARİHİ

1873

DOĞUM YERİ

Bursa

ÖLÜM TARİHİ

28 ŞUBAT 1932 (59)

BURCU


Nureddin İbrahim KONYAR Kimdir ?

Türk Kurtuluş Savaşı'nın mühim komutanlarındandır. Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren kadro içerisinde sakallı tek şahıs olduğundan bu lakapla anılagelmiştir.
1890 senesinde girdiği Pangaltı'daki Mekteb-i Füsun-u Harbiyye-i Şahane'ye girdi . 1893 senesinde piyade sınıfının 31. olarak bitirerek Mülazım-ı Sani rütbesi ile mezun oldu. Arapça, Fransızca, Almanca ve Rusça biliyordu.
22 Temmuz 1895'ta de Yüzbaşı rütbesine terfi etti. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Başkomutan Ethem Paşa'nın yaverliğini yapmış oldu . Savaştan sonra İstanbul'a döndükten sonra, Birinci Ordu karargâhı'na Harekât Başkanı olarak atandı. Ekim 1898'da Sultan II. Abdülhamid'in yaverliğine atandı . 1901'de, Binbaşı rütbesine terfi etti. 1901-1902 seneleri arasında Bulgaristan Sınır Komutanlığı Kurmay Grubu'nda vazife aldı. 1902-1903 seneleri arasında da Makedonya'da çetecilerle savaştı. Aralık 1907 tarihinde, Selanik'te bulunan 3. Ordu 3. Ordu karargâhına atandı . 1907 tarihinde Kaymakam ve 1908 tarihinde Miralay rütbesine terfi etti.
19 Ağustos 1909'da Tasfiye-i Rüteb-i Askeriye Kanunu ile rütbesi Binbaşılığa indirildi ve Birinci Ordu'ya bağlı yedek güçlere atandı. Eylül 1909'da Küçükçekmece Mutasarrıflığı'na atandı. Nisan 1910'da 77. Piyade Alayı komutan yardımcılığı görevinde atandı. Aynı yıl içerisinde sonra 83. Piyade Alayı 1. Tabur Komutanlığı'na atandı. Şubat 1911'da 14. Kolordu XIV. Kolordu bünyesindeki güçlerüyle Yemen'de isyancılarla mücadele ederken Yarbay rütbesine terfi etti . 1913 senesinde Balkan Savaşı'nın son safhasında komutasındaki 9. Piyade Alayı ile Yemen'den döndü ve savaşa katıldı.
1. Dünya savaşı sırasında Nisan 1914'ta 4. Piyade Tümeni 4. Fırka'nın komutasını devir aldı. 14 Nisan 1915 tarihinde Irak ve Havâlisi Genel Komutanı Süleyman Askeri Bey'in intihar etmesinden sonra 20 Nisan'da Irak ve Havâlisi Genel Komutanlığı'na atandı. Haziran ayında komutayı aldı. Aynı zamanda bu komutanlığın yanında Basra ve Bağdat Valiliği'ne de atandı.
Ekim 1916'da Muğla ve Antalya Havalisi Komutanlığı'na atandı ve Aydın merkezli 21. Kolordu XXI. Kolordu'nun kurucu komutanlığına atandı. Bu vazifelerden sonra 25 Ekim 1918'da Aydın Vali Yardımcılığı görevine atandı. 1918 senesinde Mirlivalığa terfi etti ve Paşa unvanını aldı.

http://bilgi-bilgi.com/nureddin_ibrahim_konyar_asker
2015 - 2022 © hatirlatalimdedik.com | bilgi@hatirlatalimdedik.com
Hakkında Gizlilik Bildirimi Çerez Politikası